AccountThink เกิดขึ้นเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานในการทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีของบริษัทในประเทศไทย
บริการที่ท่านจะได้รับจากเรานั้น นอกจากจะถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ยังสามารถเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญของผู้บริหารได้อีกด้วย

Our core features

บริการรายงาน
ผลประกอบการรายเดือน

AccountThink จะรายงานยอดขายและกำไรของกิจการ
ผู้บริหารทราบ นับเป็นที่ช่วยเครื่องมือบริหารเป็นเรื่องง่าย และการบรรลุเป้าหมายของกิจการจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

บริการที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้

ให้บริการโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาติแห่งประเทศไทย (Thai CPA) และบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA) ดังนั้น ท่านจึงมั่นใจได้ว่าการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Special promotion!!!

ส่วนลดพิเศษสุดๆเพื่อต้อนรับThailand 4.0
บริการทำบัญชีรายเดือน: ฟรี1เดือนเมื่อสมัคร12เดือนขึ้นไป
บริการทำบัญชีรายปีและตรวจบัญชี ลด10% ทุกรายการ


ทำไมต้องทำบัญชี?

หากมองเพียงผิวเผิน การทำบัญชีเป็นข้อบังคับทางกฎหมายของทุกบริษัท และเพื่อยื่นภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง แต่หารู้ไม่ว่าการทำบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีนั้นมีประโยชน์ต่อกิจการอย่างยิ่ง การที่ผู้บริหารทราบผลการดำเนินงานว่าในช่วงที่ผ่านมามีรายได้ ค่าใช้จ่ายและกำไรเท่าไหร่ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ และหากประสบปัญหาก็สามารถนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขแผนงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่หวังไว้ได้ ดังนั้น ผู้บริหารคนใดที่ต้องการประสบความสำเร็จจะต้องใส่ใจข้อมูลทางบัญชีการเงินเป็นอย่างมาก เพื่อนำข้อมูลนั้นมาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ของกิจการต่อไป

ทำไมควรเลือกใช้บริการกับ AccountThink?

 • AccountThink จะรายงานยอดขายและกำไรของกิจการผู้บริหารทราบในแต่ละเดือนเพื่อให้กิจการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างง่ายดาย
 • AccountThink ให้บริการโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาติแห่งประเทศไทย (Thai CPA) และบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA) ท่านจึงมั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินที่ท่านจะได้รับนั้นมีความถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชี 
 • ผู้บริหารสามารถทุ่มเวลาทั้งหมดไปกับการดำเนินงานของกิจการโดยไร้กังวล
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานบัญชีประจำและสวัสดิการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ที่สำคัญ! ท่านจะไม่ต้องเดินทางไปติดต่อกับราชการให้ยุ่งยากและเสียเวลาอันมีค่าอีกต่อไป

our Services

bookkeeping services

ทำบัญชีรายเดือน/รายปี (Bookkeeping)

 • บันทึกบัญชีพร้อมทำเอกสารประกอบการลงบัญชี
 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งภาษีรายเดือน (ภงด.1, 3, 53, ภ.พ.30, ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งเงินประกันสังคมรายเดือน
 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี
(Auditing)

 • ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • จัดทำรายงานเสนอข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ตรวจพบ (ถ้ามี)
 • บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สบช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • งบเปล่าเริ่มต้น 4,900 บาท
Company registration

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
(Company Registration)

 • ให้บริการในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • เหมาะสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาในการดำเนินการเองหรือยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทที่ยุ่งยาก
 • ฟรี! ตราปั๊มบริษัทแบบหมึกในตัว 1 อัน

Contact us

Working hours

Monday- Friday: 9:00-17:30
Saturday-Sunday - 10:00-15:00

Locations

1300/18 Sukhumvit 50
Phra Khanong, Klong Toei, Bangkok 10260
Email: info@accountthink.on.th
Tel: 089-619-6955

Follow us on Facebook

Follow by Email